Услуги

Основна дејност на фирмата Тргошпед Транс е меѓународниот транспорт. Нашата компанија располага со современи товарни возила за секаков вид на стока (палетизирана, непалетизирана, превоз на опасни материи итн)

Следејки ги свтските трендови и новите ИТ решенија инвестиравме со опремување на нашите возила со современи ГПС уреди кои овозможуваат 24 часовно следење на возилата, преку што во континуитет придонесуваме нашите клиенти да се задоволни од нашата експедитивост, точност, уредност и одговорност.

Услуги кои што ги нуди компанијата Тргошпед Транс се со цел проближување кон своите соработници на високо професионално ниво:

-редовни транспортни линии кон сите Европски земје и обратно

-ГПС позиционирање и следење на возилата во секое време

-24 часовна комуникација со возилата

-превоз на опасни материи

-комплетно осигурување на стоката во возилата

-професионална комуникација со клиентите

-брзо ефикасно и транспортно работење

Go to top